Dopad Smlouvy o přistoupení ČR k EU v oblasti zemědělství na ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zahrádka, Jaromír
dc.contributor.author Novák, Jan
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:29:30Z
dc.date.available 2011-10-03T20:29:30Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/41803
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na změny zemědělství České republiky způsobené vstupem do Evropské unie. Práce popisuje porevoluční situaci v českém zemědělství a předvstupní období. Dále pak samotný vstup České republiky do Evropské unie a přístupové jednání. Jsou zmíněné také předvstupní programy podpory zemědělců EU. Nakonec je podáno hodnocení změn šest let po vstupu do EU. cze
dc.format 50 s.
dc.format.extent 2030456 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject zemědělství cze
dc.subject dotace cze
dc.subject Evropská unie cze
dc.subject Společná zemědělská politika cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject agriculture eng
dc.subject subsidies eng
dc.subject European union eng
dc.subject Common agricultural policy eng
dc.subject Czech republic eng
dc.title Dopad Smlouvy o přistoupení ČR k EU v oblasti zemědělství na ČR cze
dc.title.alternative Impact of adhesion of the Czech republic to Evropean union in sphere of agriculture in the Czech republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The aim of this paper is on changes in agriculture in The Czech Republic caused by entry of Czech Republic to European Union. The paper describes the post-revolutionary situation in the Czech agriculture and pre-accession period. Furthermore, the actual entry of the Czech Republic into the European Union and accession negotiations. Next, it describes pre-accession EU aid programs for farmers. Finally, it evaluates changes made six years after joining the EU. eng
dc.description.department Ústav matematiky cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25338
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student seznámil se společnou zemědělskou tématikou. Vysvětlil pojmy zemědělská produkce na hektar, resp. na pracovníka a jejich výpočet. Podal odůvodnění, proč je ukazatel produkce EUR/ha pro Nizoemsko řádově vyšší než pro ČR i ostatní státy EU. Objasnil pojmy EU 15, EU 12. Po formální stránkce BP vyhovovala. cze
dc.identifier.stag 10860 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account