Odkrytí a restaurování části nástěnné malby s iluzivně malovanými fajánsovými kachly : ve výklenku za dveřmi v malé místnosti v bytě ve 2. NP, Lázeňská ulice 9, č. p. 289/III., Praha 1 – Malá Strana

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čoban, Josef
dc.contributor.author Hamplová, Petra
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:29:12Z
dc.date.available 2011-10-03T20:29:12Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/41779
dc.description.abstract Téma praktické bakalářské práce je odkrytí a restaurování části nástěnné malby. Po provedení přípravných prací a rozšířeného sondážního průzkumu bylo přistoupeno k odstranění druhotných souvislých novodobých nátěrů z části malby. Byl vypracován návrh na restaurování, který byl realizován pod dohledem vedoucího práce, pracovníka NPÚ (Národního památkového ústavu) pro HMP (hlavní město Praha) a majitele bytu. Během restaurátorských prací byly odebrány vzorky k laboratornímu průzkumu a bylo provedeno jejich vyhodnocení. Po ukončení restaurátorských prací byl zpracován dokumentační materiál. Restaurátorské práce byly provedeny souběžně s restaurováním BcA. Františky Hamsíkové. Součástí práce bude stručné popsání historických souvislostí nalezené malířské výzdoby a její uvedení do dobového kontextu. cze
dc.format 38 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject Fajáns cze
dc.subject kachle cze
dc.subject Sterneggovský palác cze
dc.subject Chinoiserie cze
dc.subject restoring eng
dc.subject Faience eng
dc.subject tiles eng
dc.subject Sterneggovsky House eng
dc.title Odkrytí a restaurování části nástěnné malby s iluzivně malovanými fajánsovými kachly : ve výklenku za dveřmi v malé místnosti v bytě ve 2. NP, Lázeňská ulice 9, č. p. 289/III., Praha 1 – Malá Strana cze
dc.title.alternative Uncovering and restoration of mural showing faience tiles : in the alcove behind the door in a small room in the apartment on the second floor, Lázeňská street 9,no. 289/III., Praha 1 - Malá Strana. eng
dc.type bakalářská práce praktická cze
dc.contributor.referee Alt, Jaroslav J.
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The subject of the practical part of this bachelor thesis is the uncovering and restoring of part of a wall painting. After the advance work and probe research the work was started by removal of secondary coherent coatings. The concept of actual restoring was prepared and then under the supervision of thesis supervisor, National Heritage Institute officer and the apartment owner it was carried out. During the restoring work were secured samples for laboratory testing and then the results were evaluated. The documentation of the restoring was prepared after the actual work was finished. The restoring work was being carried out at the same time as restoring work done by BcA Františka Hamsíková. Part of this thesis is also a brief description of historical background of discovered art decoration and its historical context. eng
dc.description.department Ateliér restaurování malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D25394-1
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 16790
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account