Využití membránových separací při čištění odpadních vod z povrchových úprav kovů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cakl, Jiří cze
dc.contributor.author Kroupa, Jan
dc.date.accessioned 2011-09-07T05:41:12Z
dc.date.available 2011-09-07T05:41:12Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/41036
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou likvidace odpadních vod z povrchových úprav kovů, zejména jejich separací pomocí membránových separací. V první části jsou popsány základní způsoby povrchové ochrany kovů. Druhá část je zaměřena na popis způsobů zpracování odpadních vod, včetně klasických metod a moderních membránových separací. V třetí části je shrnuta rešerše zaměřená na nejnovější poznatky z problematiky využití reverzní osmózy při odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. Poslední část je pak zaměřena na vytipování podmínek, které ovlivňují využití reverzní osmózy pro čištění odpadních vod z galvanických úprav kovů a následně je navržen a diskutován jednoduchý model výpočtu základních parametrů reverzně osmotické jednotky. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 8122451 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject membrány cze
dc.subject reverzní osmóza cze
dc.subject čištění odpadní vody cze
dc.subject povrchové úpravy kovů cze
dc.subject membrane eng
dc.subject reverse osmosis eng
dc.subject wastewater treatment eng
dc.subject metal finishing eng
dc.title Využití membránových separací při čištění odpadních vod z povrchových úprav kovů cze
dc.title.alternative Membrane separation processes in treatment of metal finishing wastewater eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the disposal of of wastewater from surface treatment of metals, particularly their separation using membrane separation. The first part describes the basic types of surface protection of metals. The second part focuses on a description of how waste water treatment, including classical and modern methods of membrane separation. In the third section summarizes the research focused on the latest findings from the issue of using reverse osmosis to remove heavy metals from wastewater. The last part is focused on the identification of conditions that influence the use of reverse osmosis to treat waste water from galvanic coating of metals and subsequently designed and discussed a simple model calculation of basic parameters of reverse osmosis units. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D24919
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Kandidát seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Následně zodpověděl veškeré připomínky a dotazy členů komise a dotazy vedoucího práce. Otázky: Ing. Lochař, Ph.D. - Jaký je skutečný ekonomický efekt prezentovaného kalkurátoru? Ing. Jiránková, Dr. Ing. Staněk, Ph.D. se zapojili do diskuze na položenou otázku. cze
dc.identifier.stag 14668 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account