Aktuální poznatky o otravách historicky významných osobností sloučeninami As

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pouzar, Miloslav cze
dc.contributor.author Zvolská, Magdalena
dc.date.accessioned 2011-09-07T05:40:22Z
dc.date.available 2011-09-07T05:40:22Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40951
dc.description.abstract Tato práce se zabývá toxickými účinky arsenu a jeho sloučenin, jejich pohybem v lidském organismu a místy, kde se nejčastěji ukládá. Dále je v práci popsáno několik otrav vybraných významných osobností arsenem a jeho sloučeninami. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 753422 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject arsen cze
dc.subject akutní a chronická otrava arsenem cze
dc.subject smrt Napoleona Bonaparte cze
dc.subject Phar Lap cze
dc.subject Simón Bolívar cze
dc.subject Charles Francis Hall cze
dc.subject arsenic cze
dc.subject acute and chronic arsenic poisoning eng
dc.subject death of Napoleon Bonaparte eng
dc.subject Phar Lap eng
dc.subject Simón Bolívar eng
dc.subject Charles Francis Hall eng
dc.title Aktuální poznatky o otravách historicky významných osobností sloučeninami As cze
dc.title.alternative Latest research in poisoning of historically important persons with arsenic compounds eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with the toxic effects of arsenic and its compounds, its movement in the human body and places where most stores also describes a few selected major figures of poisoning by arsenic or its compounds. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D24922
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Kandidátka seznámila členy komise s obsahem bakalářské práce. Následně vyslechla posudek vedoucího práce a zodpověděla připomínky vedoucího práce. Dále kandidátka vyslechla připomínky členů komise a zodpověděla jejich dotazy na prezentovanou práci. Následovala diskuze. Otázky: 1) Ing. Lochař, Ph.D. - K čemu se používal arsen u zvířat respektivě u koní? Co je v přírodě nejvíce kontaminované arsenem? 2) Ing. Staněk, Ph.D. - Vyhledané výsledky jsou pouze z výsledků získaných švýcarskou vědeckou skupinou? cze
dc.identifier.stag 14677 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account