Syntéza a využití bromketonů odvozených od α-aminokyselin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bureš, Filip cze
dc.contributor.author Mašín, Jindřich
dc.date.accessioned 2011-09-07T05:40:07Z
dc.date.available 2011-09-07T05:40:07Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40914
dc.description.abstract Byla provedena literární rešerše problematiky přípravy bromketonů. Zvláštní pozornost byla věnována bromketonům odvozeným od alfa-aminokyselin. Bylo zjištěno, že pro prodloužení alfa-aminokyselin a jejich následnou bromaci existuje celá řada metod. Bromketony popsané v této práci byly připraveny pouze jednou z těchto metod, která již byla v minulosti ověřena na našem pracovišti. Připravené bromketony byly podrobeny kondenzaci s benzamidinem a 2-aminopyridinem. Zatímco reakce s benzamidinem poskytla žádaný produkt - imidazol, reakce s 2 aminopyridinem vedoucí k imidazo[1,2-a]pyridinu byla i přes množství provedených experimentů neúspěšná. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 8585080 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject bromketony cze
dc.subject alfa-aminokyseliny cze
dc.subject imidazol cze
dc.subject syntéza cze
dc.subject bromoketones eng
dc.subject alfa-aminoacids eng
dc.subject imidazole eng
dc.subject synthesis eng
dc.title Syntéza a využití bromketonů odvozených od α-aminokyselin cze
dc.title.alternative Synthesis and application of α-amino acid-derived bromoketones eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated A literature retrieval has been performed about issues of bromoketones preparation. Special attention was payed to alfa-aminoacid derived bromoketones. It has been discovered that for elongation and consecutive bromination a plenty methods was developed. Bromoketones described in this work were prepared just by one of these methods which was already tested at our department. Prepared bromoketones were condensed with benzamidine and 2-aminopyridine. Reaction with benzamidine provided desired product - imidazole while reactions with 2 aminopyridine leading to imidazo[1,2-a]pyridine were despite number of experiments unsuccessful. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D24877
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Jak jste připravoval diazomethan? Proč se nedařily reakce bromketonů s 2-aminopyridinem? Student uspokojivě zodpověděl dotazy. cze
dc.identifier.stag 14767 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account