Akutní lymfoblastická leukemie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roušar, Tomáš cze
dc.contributor.author Suchá, Petra
dc.date.accessioned 2011-09-07T05:40:06Z
dc.date.available 2011-09-07T05:40:06Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40910
dc.description.abstract Práce je věnována akutní lymfoblastické leukémii. Akutní lymfoblastická leukémie je závažné onemocnění krvetvorby, vzniklé nekontrolovaným dělením lymfoblastických buněk. Cílem práce je shrnutí dosavadních poznatků o vzniku, klasifikaci typů a pokroků v diagnostice a léčbě akutní lymfoblastické leukémie. Součástí této práce je i stručný popis základního rozdělení leukémií. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 1354142 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject leukémie cze
dc.subject akutní lymfoblastická leukémie - klasifikace cze
dc.subject diagnostika cze
dc.subject léčba cze
dc.subject leukemia cze
dc.subject acute lymphoblastic leukemia - classification cze
dc.subject diagnosis eng
dc.subject treatment eng
dc.title Akutní lymfoblastická leukemie cze
dc.title.alternative Acute lymphoblastic leukemia eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The work has been focused on acute lymphoblastic leukemia. Acute lymphoblastic leukemia is a serious disease of hematopoiesis caused by uncontrolled division of lymphoblastic cells. The goal is a summary of current knowledge about the origin, classification and advances in diagnosis and treatment of acute lymphoblastic leukemia. Also, a brief description of leukemia classification has been included. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D24975
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce 2. Diskuze k posudkům vedoucího bakalářské práce 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy k bakalářské práci cze
dc.identifier.stag 15387 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account