Obraz aristokratické kuchyně v 19. století (Rozbor šlechtických rukopisných kuchařských knih, sbírek receptů a jídelních lístků)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lenderová, Milena cze
dc.contributor.author Miklovičová, Lucie
dc.date.accessioned 2011-09-07T05:39:41Z
dc.date.available 2011-09-07T05:39:41Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40854
dc.description.abstract Předložená diplomová práce se zabývá šlechtickým stravováním v 19. století. První část je věnována zhodnocení pramenné základny a literatury k tématu. Obsahem jsou současně dílčí historie rodů, jejichž provenience pocházejí analyzované prameny. Jmenovitě se jedná o Nostitze-Rieneck, Wratislavi z Mitrovic, Kinské, Mensdorffy-poilly a Chotky. Následující kapitola se v obecné rovině zaývá tématy, která k výzkumu stravování neodmyslitelně patří-vlastní stolování, chování po usednutí za tabuli, vývoj jídelního náčiní. Třetí kapitola je věnována anylýze rukopisných šlechtických kuchařských knih a sbírek receptů z 19. století - kuchařská kniha Filipiny Schlikové, Ludmily Berchtoldové a sbérky z pozůstalosti Marie Thunové a z rodinného archivu Mensdorffů-Pouilly. Závěrečná kapitola práce se věnuje analýze jídelních lístků z rodinného archivu Chotků z období 60. let 19. století. Práce se celkově snaží prohloubit znalosti o aristokratických stravovacích zvyklostech v 19. století. cze
dc.format 112 s. cze
dc.format.extent 2628073 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Nostitzové-Reineck cze
dc.subject Wratislavové z Mitrovic cze
dc.subject Kinští cze
dc.subject Mensdorffové-Pouilly cze
dc.subject Chotkové cze
dc.subject kuchařské knihy cze
dc.subject stravování cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject šlechta cze
dc.subject aristocracy eng
dc.subject 19th century eng
dc.subject cookbooks eng
dc.subject boarding habits eng
dc.title Obraz aristokratické kuchyně v 19. století (Rozbor šlechtických rukopisných kuchařských knih, sbírek receptů a jídelních lístků) cze
dc.title.alternative Image of aristocratic cuisine of the 19th century (an analysis of aristocratic cookery - books and menus) eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Maur, Eduard cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with boarding habits of aristocracy in the 19th century and related topics. First part of my work is mostly dedicated to the analysis of related literature and archival sources. This part also includes a wider introduction of the noble dynasties, later revealed as origins of the historical sources used for my research. These were Nostitz-Rieneck, Wratislavové z Mitrovic, Kinští, Mensdorffové-Pouilly and Chotkové. Following chapter deals with additional topics connected with my research of feeding in general - for example dining itself, behavior of boarders, manners behind the table or evolution of food sets. In the third chapter, I´m going through hand-written aristocratic cookbooks and recipes created originally in the 19th century. Concretely I would like to mention cookbooks of Filipina Schliková, born Nostitz, and Ludmila Berchtoldová, born Wratislav. I´ve also used archival sources in the form of recipes from the estate of Marie Thunová, born Kinská, and cooking recipes from the archive of Mensdorff-Pouilly family. The final chapter of this work is devoted to the analysis of menus from the family archive of Chotek noble family dated around 1860. My work tries to deepen understanding of cooking history and increase knowledge about catering habits of aristocracy in the 19th century. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D25152
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 14585 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account