Kvalita vody ve veřejných vodovodech v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doleček, Petr cze
dc.contributor.author Kozáková, Martina
dc.date.accessioned 2011-09-07T05:39:22Z
dc.date.available 2011-09-07T05:39:22Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40827
dc.description.abstract Tato práce popisuje základní požadavky na kvalitu pitné vody ve veřejných vodovodech v České republice, příčiny vysokého obsahu sledovaných složek v pitné vodě, zdravotní a užitná rizika spojená s obsahem těchto látek ve vodě. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1500115 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject pitná voda cze
dc.subject veřejný vodovod cze
dc.subject kvalita pitné vody cze
dc.subject limitní hodnoty cze
dc.subject hlavní sledované složky cze
dc.subject rizika z obsahu látek cze
dc.subject drinking water eng
dc.subject public water supply eng
dc.subject drinking water quality eng
dc.subject limit values eng
dc.subject the main monitored components eng
dc.subject the risk of the content of substances eng
dc.title Kvalita vody ve veřejných vodovodech v ČR cze
dc.title.alternative Water quality in public water systems in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis describes the basic requirements for the quality of drinking water in the public water supply in the Czech Republic, source of the high content of monitored components in drinking water, health and utility risks associated with the content of these substances in the water. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D24944
dc.thesis.degree-program Ekologie a ochrana životního prostředí cze
dc.description.defence Posluchačka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděla dotazy členů komise. - stojaté vody - kvalita pitné a balené vody - dlouhodobá konzumace minerálních vod - obsah dusičnanů v pitné pardubické vodě - rozvodné sítě v České republice cze
dc.identifier.stag 14489 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account