Issues of minority settlers and minorities in Canada as portrayed in Canadian literature

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vít, Ladislav cze
dc.contributor.author Pachl, Ivan
dc.date.accessioned 2011-08-16T19:40:12Z
dc.date.available 2011-08-16T19:40:12Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40462
dc.description.abstract This thesis deals with issues of immigrant life in early twentieth century Canada and the way it is portrayed English-language literature. The thesis concentrates on the Mennonite and the Jewish immigrant communities and their depiction in the novels of two Canadian writers - Rudy Wiebe's Peace Shall Destroy Many and Adele Wiseman's The Sacrifice. An integral part of the thesis an overview of early English-language records of immigrant life in Canada. Chapters dealing with the historic backgrounds to both the Mennonite and Jewish communities are also included. The main core of the thesis deals with comparing both aforementioned novels - the style in which they are written and the way in which they relate to actual events during the process of settling Canada. Secondary literature analysing historical events pertaining to both communities described by the respective novels is also used to present as balanced a view of the period as possible. eng
dc.format 83 s. cze
dc.format.extent 1030154 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject imigranti cze
dc.subject mennonité cze
dc.subject židé cze
dc.subject konflikty cze
dc.subject osadníci cze
dc.subject Kanada cze
dc.subject immigrants eng
dc.subject Mennonite eng
dc.subject Jewish eng
dc.subject conflicts eng
dc.subject settlers eng
dc.subject Canada eng
dc.title Issues of minority settlers and minorities in Canada as portrayed in Canadian literature eng
dc.title.alternative Problematika menšin osadníků v Kanadě a jejich vylíčení v kanadské literatuře cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mánek, Bohuslav cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce se zabývá problémy života imigrantů do Kanady počátkem dvacátého století, a jak se zobrazuje v literatuře v angličtině. Diplomová práce se soustřeďuje na komunitu Menonintů a židů, a jak se zobrazují v románech dvou kanadských autorů - v románu Rudyho Wiebe - Peace Shall Destroy Many a v románu Adely Wisemanové - The Sacrifice. Součástí diplomové práce je přehled literárních děl v angličtině, popisující život imigrantů v Kanadě. Kapitoly zabývající se dějinami mennonitských a židovských komunit jsou také součástí diplomové práce.Hlavní část diplomové práce se zabývá porovnáváním obou zmíněných děl, styl, ve kterém jsou psány a jak události v nich reflektují historické události během osídlování Kanady. V diplomové práci se cituje sekundární literatura, která analyzuje historické události týkající se obou komunit ve zmiňovaných románech, aby nabízela co nejvyváženější pohled na popsanou dobu. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23759
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 8939 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account