P. G. Wodehouse and the english gentleman character

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mánek, Bohuslav cze
dc.contributor.author Sittová, Adéla
dc.date.accessioned 2011-08-16T19:40:04Z
dc.date.available 2011-08-16T19:40:04Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40447
dc.description.abstract The aim of this thesis is to prove that P.G. Wodehouse's characters represent the English Gentleman class, yet in a concept of a satire and parody. Describing the three crucial periods of the historical and cultural development of this social rank, the specific features are applied on the Victorian Gentleman.The idea of the English gentlemanliness and the concept of P.G. Wodehouse's characters seems to inspired the Czech author Zdeněk Jirotka, whose novel Saturnin is analysed and described in this thesis, too. The short survey from the Friern Barnet School in London shows the opinion about the English Gentleman's existence nowadays. eng
dc.format 71 s. + 5 s. příl. cze
dc.format.extent 2775530 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject gentlemani cze
dc.subject zásady chování cze
dc.subject internátní školy cze
dc.subject satira cze
dc.subject sluhové cze
dc.subject páni cze
dc.subject Wodehouse, P.G. cze
dc.subject gentlemen eng
dc.subject conducts of behaviour eng
dc.subject boarding schools eng
dc.subject satire eng
dc.subject manservants eng
dc.subject masters eng
dc.title P. G. Wodehouse and the english gentleman character eng
dc.title.alternative P. G. Wodehouse a postava anglického gentlemana cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vít, Ladislav cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated Cílem této práce je dokázat, že postavy P.G. Wodehouse představují anglického gentlemana v satirickém podání. Pomocí popsání hlavních časových období, které ovlivnily kulturní a historický vývoj tohoto společenského postavení, jsou hlavní prvky aplikovány na postavu gentlemana z Viktoriánské doby.Jakožto atraktivní téma, koncept anglického gentlemana v podání Wodehouse pravděpodobně ovlivnil českého autora Zdeňka Jirotku, jehož román Saturnin je v této práci analyzován. Krátké dotazníky vyplněné na Friern Barnet School v Londýně přiblíží názor na existenci anglického gentlemana v dnešní době. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23762
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 11201 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account