Ženské postavy v povídkách Thomase Hardyho

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vít, Ladislav cze
dc.contributor.author Pospíšilová, Lucie
dc.date.accessioned 2011-08-16T19:40:01Z
dc.date.available 2011-08-16T19:40:01Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40441
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na zobrazení ženských postav od Thomase Hardyho v jeho povídkové tvorbě na pozadí Viktoriánské doby. Jsou zde popsány stereotypy o Viktoriánských ženách, jejich povinnosti a povahové vlastnosti, které jsou v rozporu s ženskými postavami ve většině Hardyho povídkách. Hlavní část této práce poskytuje Hardyho obecný přístup k ženám a důraz je kladen na popis a analýzu jednotlivých povídek se společnými rysy, jakými jsou kuráž, odhodlání, ničení a trápení mužů a vliv postavení ve společnosti. cze
dc.format 39 s. cze
dc.format.extent 2228038 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Hardy, Thomas cze
dc.subject viktoriánské ženy cze
dc.subject morálka cze
dc.subject povídky cze
dc.subject victorian women eng
dc.subject morality eng
dc.subject short stories eng
dc.title Ženské postavy v povídkách Thomase Hardyho cze
dc.title.alternative Women Characters in Thomas Hardy's Short Stories eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Smažilová, Petra cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This work focuses on the portrayal of women characters in short narratives by Thomas Hardy on the background of Victorian society. There are described stereotypes about Victorian women, their duties and qualities which are in contradiction with women characters by Hardy in most of his short stories. The main part of this work provides Hardy's general approach towards women and the emphasis is placed on the description and analysis of particular stories with common features such as women courage and determination, the destruction and torture of men, and the role of social status. eng
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk - specializace v pedagogice cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23740
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 13800 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account