Blended learning with the use of the telephone

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černá, Monika cze
dc.contributor.author Popelková, Aneta
dc.date.accessioned 2011-08-16T19:39:56Z
dc.date.available 2011-08-16T19:39:56Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40431
dc.description.abstract The thesis deals with blended learning with the use of telephone. It focuses on the components of this technique and the possible combinations. Further, the chosen technology which is the telephone is disscused as well as the developmnet of communicative competence. The aim of the research is to find out the advantages and the disadvantages of this new technique from the teacher´s point of view. eng
dc.format 68 s., 3 obr. příl. cze
dc.format.extent 1519216 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kombinovaná výuka cze
dc.subject e-learning cze
dc.subject m-learning cze
dc.subject telefon cze
dc.subject blended learning eng
dc.subject e-learning eng
dc.subject m-learning eng
dc.subject telephone eng
dc.title Blended learning with the use of the telephone eng
dc.title.alternative Kombinovaná výuka s využitím telefonu cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Reimannová, Irena cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated Tato práce se zabývá kombinovanou výukou s využitím telefonu.Zaměřuje se na jednotlivé komponenety a jejich možné kombinace.Pozornost je věnována telefonu, jako zvolené technologii a na rozvoj komunikativní kompenence pomocí této technologie.Cílem výzkumu je zjistit výhody a nevýhody této nové techniky a to především z pohledu učitele. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23767
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 11200 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account