Změna systému městské hromadné dopravy v Aši

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drdla, Pavel
dc.contributor.author Sláma, Karel
dc.date.accessioned 2011-07-11T23:37:51Z
dc.date.available 2011-07-11T23:37:51Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39804
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá systémem městské hromadné dopravy v Aši. Po úvodním provedení analýzy jsou v další části navrhnuta opatření za účelem snížení provozních nákladů a změny linkového vedení. Každý z návrhů je následně vyhodnocen a porovnán se současným stavem. Závěrem jsou zmíněna další věcná doporučení a to především pro zvýšení atraktivity celého systému. cze
dc.format 72 s.
dc.format.extent 3405501 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject MHD cze
dc.subject provozní náklady cze
dc.subject linky cze
dc.subject minibusy cze
dc.subject multikriteriální analýzy cze
dc.subject cze
dc.subject jízdní řády cze
dc.subject PTS eng
dc.subject operational costs eng
dc.subject routes eng
dc.subject minibuses eng
dc.subject multi-criteria analysis eng
dc.subject timetables eng
dc.title Změna systému městské hromadné dopravy v Aši cze
dc.title.alternative Change of urban public transport system in Aš eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Janošek, Radek
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the urban public transport system in Aš. After the introductory analysis, certain measures are designed for the purpose of the operational costs reduction and changes to the route lines. Each proposal is than evaluated and compared with the current situation. Recommendations are presented in the conclusion, especially those relating to the attractiveness of the whole system. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23925
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl všechny otázky členů státní zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account