Dvounápravové podvozky osobních vozů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hába, Aleš
dc.contributor.author Havránek, Michal
dc.date.accessioned 2011-07-11T23:34:03Z
dc.date.available 2011-07-11T23:34:03Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39796
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na popis dvounápravových podvozků osobních železničních vozů. Mapuje jak historické, tak i součastné konstrukce používané na českých železnicích. Též se zabývá konstrukčními celky podvozku, u kterých jsou vždy popsána jednotlivá řešení. cze
dc.format 66 s.
dc.format.extent 10408193 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject osobní vozy cze
dc.subject podvozky cze
dc.subject vypružení cze
dc.subject dvojkolí cze
dc.subject coachs eng
dc.subject bogies eng
dc.subject suspension eng
dc.subject wheel set eng
dc.title Dvounápravové podvozky osobních vozů cze
dc.title.alternative Two-axle bogies of passenger cars eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Lata, Michael
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The search work is aimed to describe two-axle bogies of passenger railway carriage. It surveys both the historical and present, the construction used in the Czech railways. It also deals with the construction bogie, which are always described by several power solution. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Kolejová vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D24081
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu bakalářské práce a zodpověděl otázky z posudků. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account