Analýza vybraných typů nezaměstnanosti v regionu Svitavsko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sobotka, Martin cze
dc.contributor.author Odstrčilová, Monika
dc.date.accessioned 2011-07-11T23:30:25Z
dc.date.available 2011-07-11T23:30:25Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39786
dc.description.abstract Obsahem této bakalářské práce je charakteristika regionu Svitavsko, analýza frikční, strukturální a cyklické nezaměstnanosti v tomto regionu a analýza změn v odvětvové a oborové struktuře práce a jejich dopady na nezaměstnanost. Na závěr jsou shrnuty zjištěné současné trendy na trhu práce v regionu Svitavsko. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 2374476 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject nezaměstnanost cze
dc.subject Svitavy cze
dc.subject KZAM cze
dc.subject unemployment eng
dc.subject ISCO eng
dc.title Analýza vybraných typů nezaměstnanosti v regionu Svitavsko cze
dc.title.alternative Analysis of selected types of unemployment in region Svitavsko eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The content of this bachelor work is characteristic of the region Svitavsko, analysis of frictional, structural and cyclical unemployment in the region and analysis of changes in industrial and sectoral structure of employment and their impact on unemployment. Conclusion summarizes current trends in the labor market in the region Svitavsko. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24647
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka obhajovala svoji bakalářskou práci na téma Analýza vybraných typů nezaměstnanosti v regionu Svitavsko. Studentka na počátku své obhajoby prezentovala obecné informace o regionu Svitavsko. Dále studentka podrobila region podrobnými analýzami, především nezaměstnanosti, rekvalifikačních kurů, struktury volných míst dle vzdělání. Na základě těchto analýz studentka formulovala závěry své práce. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account