Posouzení organizace dopravy v části ulice Koutníkova a Antonína Dvořáka v Hradci Králové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Veverka, Zdeněk
dc.date.accessioned 2011-07-11T23:27:33Z
dc.date.available 2011-07-11T23:27:33Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39778
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá organizací dopravy v části úseku silnice I/35, procházející Hradcem Králové. V první části práce je analyzována organizace dopravy na okružní křižovatce a třech stykových křižovatkách nacházející se na řešeném úseku, z pohledu uspořádání vodorovného a svislého dopravního značení a údajů o nehodovosti. Další kapitola se zabývá skladbou a intenzitami dopravních proudů, zjištěných během dopravního průzkumu na křižovatkách se SSZ. Ve třetí kapitole je, na základě této analýzy, zhodnoceno navrhované opatření týkající se změny vodorovného dopravního značení na řešeném úseku, s ohledem na plánovanou výstavbu v dané oblasti. Součástí této kapitoly je i návrh dalších opatření, které by přinesly zlepšení dopravní situace na řešeném úseku. cze
dc.format 82 s.
dc.format.extent 5370900 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject okružní křižovatky cze
dc.subject dopravní průzkumy cze
dc.subject světelná signalizační zařízení cze
dc.subject intenzity dopravních proudů cze
dc.subject kapacity křižovatek cze
dc.subject roundabouts eng
dc.subject traffic surveys eng
dc.subject traffic signals eng
dc.subject intensity of traffic flows eng
dc.subject capacity of the junctions eng
dc.title Posouzení organizace dopravy v části ulice Koutníkova a Antonína Dvořáka v Hradci Králové cze
dc.title.alternative The organization of the traffic in the streets Koutnikova and Antonina Dvoraka in Hradec Kralove eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Janeček, Jan cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This diploma paper deals with the organization of traffic in part of road I/35 going through Hradec Kralove. The first part of this thesis analyses the organization of traffic in a roundabout crossroads and three adjoining crossroads situated in the relevant area. It focuses mainly on the horizontal and vertical road signs as well as on data relating to accident rate. Next part describes the pattern and intensity of the traffic as it was found out during a traffic research in these crossroads.The third part of the thesis is based on the above-mentioned research and it evaluates the proposed measures relating to the changes of the horizontal road signs in the relevant area in connection to the planned works and development. This part also includes a proposal of other measures which could improve the traffic situation in this area. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23944
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky členů zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account