Britský empirismus 17. a 18. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zátka, Vlastimil cze
dc.contributor.author Šedinová, Barbora
dc.date.accessioned 2011-07-11T23:24:07Z
dc.date.available 2011-07-11T23:24:07Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39770
dc.description.abstract Práce je zaměřena na rozbor třech základních koncepcí představitelů britského empirismu 17. a 18. století, kteří kriticky reagují na novověký racionalismus. John Locke, George Berkeley a David Hume se pokoušejí vytvořit novou teorii poznání, která vychází ze zkušenosti. Protože každý z myslitelů přistupuje k noetice jiným způsobem, je záměrem práce porovnat učení těchto filosofů a blíže rozebrat jejich základní pojmy, jako je např. idea, zkušenost a poznání. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 1120198 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject empirismus cze
dc.subject noetika cze
dc.subject ideje cze
dc.subject zkušenost cze
dc.subject Locke, John cze
dc.subject Berkeley, George cze
dc.subject Hume, David cze
dc.subject empiricism eng
dc.subject noesis eng
dc.subject ideas eng
dc.subject experience eng
dc.title Britský empirismus 17. a 18. století cze
dc.title.alternative The British Empiricism of the 17th and 18th Century eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pacovská, Kamila cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on analysis of three main conceptions of representatives of the British Empiricism in the 17th and 18th century, who critically reply to Modern Rationalism. John Locke, George Berkeley and David Hume try to create a new theory of knowledge, which is based on experience. Because of different approaches of these philosophers to the theory of knowledge is the intention of this study to compare teaching of the authors and to analyse basic concepts of their philosophy, such as idea, experience and knowledge. eng
dc.description.department Katedra filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D24027
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account