Vývoj krajského zřízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Charbuský, Miloš cze
dc.contributor.author Janáčková, Jitka
dc.date.accessioned 2011-07-11T22:29:59Z
dc.date.available 2011-07-11T22:29:59Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39664
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá historickým vývojem krajského zřízení a porovnáním Libereckého kraje s dalšími kraji. První část práce je věnována historickému vývoji krajského zřízení. Na to navazuje popis činnosti jednotlivých orgánů a odborů krajského úřadu Liberec. V poslední části práce je pomocí výpočtů a grafů provedeno porovnání Libereckého kraje s dalšími vybranými kraji. Cílem práce bylo potvrdit či vyvrátit hypotézu, že Liberecký kraj je srovnatelný s dalšími vybranými kraji. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 1490141 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject krajské zřízení cze
dc.subject historický vývoj cze
dc.subject orgány kraje cze
dc.subject odbory krajského úřadu cze
dc.subject Liberecký kraj cze
dc.subject Pardubický kraj cze
dc.subject Královéhradecký kraj cze
dc.subject regional system eng
dc.subject historical progress eng
dc.subject regional authorities eng
dc.subject regional authority departments eng
dc.subject region Liberecký eng
dc.subject region Pardubický eng
dc.subject region Královéhradecký eng
dc.title Vývoj krajského zřízení cze
dc.title.alternative Developement of regional system cze
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is dealing with historical progress of regional system and with comparison of region Liberec with another regions. First part of this diploma work is devoted to historical progress of regional system. Upon this is conneced description of activities of specific organs and departments of regional authority. In last part is through the medium of calculations and graphs performed comparing of region Liberec and another regions. The objective of this thesis is confirm or refutate hypotesis, that region Liberec is comparable to another selected regions. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24358
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a s cílem své diplomové práce. Cílem práce bylo, na základě charakteristiky vývoje krajského zřízení a pomocí vybraných ukazatelů, provést porovnání Libereckého kraje s dalšími kraji v rámci NUTS2 Severovýchod a tím potvrdit či vyvrátit hypotézu, že je Liberecký kraj srovnatelný s ostatními kraji. Dále byly zodpovězeny tyto otázky: 1. Proč bylo území současného Libereckého kraje při územně správní reformě roku 1920 ve své většině začleněno do Mladoboleslavské župy? 2. Zvažují se v současnosti změny v územní rozloze Libereckého kraje? 3. V samém závěru své práce potvrzujete svoji hypotézu, že je "Liberecký kraj srovnatelný s ostatními vybranými kraji"... Sledovaný kraj má však jistě svá specifika z pohledu vývoje krajského zřízení i z pohledu socioekonomického. Dokázala byste některá jmenovat? 4. Je rozloha Libereckého kraje, podle Vás a dle prostudovaných materiálů, pro kraj velkým handicapem? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account