Posouzení rozsahu infrastruktury a její kapacity na trati Valašské Meziříčí - Ostrava pro současný a výhledový rozsah provozu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazač, Pavel
dc.contributor.author Solánský, Stanislav
dc.date.accessioned 2011-07-11T22:14:22Z
dc.date.available 2011-07-11T22:14:22Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39624
dc.description.abstract Práce má za cíl posoudit současný rozsah drážní infrastruktury a organizaci provozu na trati Valašské Meziříčí - Ostrava-Kunčice a navrhnout racionalizační opatření k úpravě infrastruktury a provozu na ní s pomocí simulace jednoho z možných scénářů výhledového provozu na počítačovém modelu trati tak, aby, pokud možno, vyhovovaly budoucím dopravním a přepravním potřebám. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 1147309 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject OpenTrack cze
dc.subject modely cze
dc.subject simulace cze
dc.subject Valašské Meziříčí cze
dc.subject Ostrava cze
dc.subject infrastruktura cze
dc.subject provozy cze
dc.subject models eng
dc.subject simulations eng
dc.subject infrastructure eng
dc.subject operations eng
dc.title Posouzení rozsahu infrastruktury a její kapacity na trati Valašské Meziříčí - Ostrava pro současný a výhledový rozsah provozu cze
dc.title.alternative Assessment of the extent of infrastructure and its capacity on track Valašské Meziříčí - Ostrava for current and prospective operation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hrabáček, Jan
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The paper goal is to assess the current extent of the railway infrastructure and operations organizations on track Valasske Mezirici - Ostrava-Kuncice and propose measures to adapt the rationalization of infrastructure and operation on it using a simulation of possible scenarios for the foreseeable traffic on a computer model of the track so that, if possible, meet the future traffic and transport needs. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23926
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl všechny otázky členů státní zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account