3D vizualizace pro tělesně postižené

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlák, Pavel cze
dc.contributor.author Koutníková, Veronika
dc.date.accessioned 2011-07-11T22:12:08Z
dc.date.available 2011-07-11T22:12:08Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39620
dc.description.abstract Tato diplomová práce má za úkol zhodnotit stávající nástroje pro 3D vizualizaci, které je možné využít při modelování bezbariérových objektů a zároveň definovat jejich přínosy z hlediska bezbariérovosti. Hlavním cílem je vytváření modelů objektů v Google SketchUp s ohledem na osoby pohybově postižené. cze
dc.format 75 s., 19 s. obr. příl. cze
dc.format.extent 20523373 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject modelování cze
dc.subject vizualizace cze
dc.subject 3D cze
dc.subject Google Sketch Up cze
dc.subject tělesně postižení cze
dc.subject bezbariérové prostředí cze
dc.subject modeling eng
dc.subject visualization eng
dc.subject 3D eng
dc.subject Google Sketch Up eng
dc.subject physically impared people eng
dc.subject barriers eng
dc.title 3D vizualizace pro tělesně postižené cze
dc.title.alternative 3D visualization for the physically impaired people eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Komárková, Jitka cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This thesis aims to evaluate existing tools for 3D visualization, which can be used for modelling of barrier-free facilities and to define their benefits in terms of accessibility, too. The main objective is to create models of buildings in Google SketchUp regarding physically handicapped persons. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24718
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila s výsledky své diplomové práce na téma 3D vizualizace. Otázky byly směřovány na oblast nástrojů pro 3D vizualizaci. Autorka na otázky pohotově odpovídala. Otázky komise: Kde a jak je uvedeno hodnocení nástrojů pro 3D vizualizaci? Je v práci provedeno podrobné zhodnocení nástrojů pro 3D vizualizaci, jaká kritéria jste použila? Konzultovala jste u historické budovy navržené změny s architekty? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account