Alternativní postupy přípravy vzorků životního prostředí k ICP OES analýze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krejčová, Anna cze
dc.contributor.author Fabián, Josef
dc.date.accessioned 2011-07-11T21:50:52Z
dc.date.available 2011-07-11T21:50:52Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39584
dc.description.abstract Byla zpracována lierární rešerše zaměřená na netradiční postupy přípravy vzorků životního prostředí. Pro vybrané vzorky životního prostředí, a to hadcové půdy, řasy, olejnatá semena a játra, byly vyvíjeny alternativní metody analýzy v podobě vnášení suspenzí do optického emisního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem. cze
dc.format 98 s., 7 str. obr. příl. cze
dc.format.extent 25503183 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject zmlžování suspenzí cze
dc.subject homogenizace cze
dc.subject kryogenní mletí cze
dc.subject mineralizace cze
dc.subject vzorky životního prostředí cze
dc.subject játra cze
dc.subject řasy cze
dc.subject půdy cze
dc.subject vliv matrice cze
dc.subject interference cze
dc.subject optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem cze
dc.subject slurry nebulization eng
dc.subject homogenization eng
dc.subject cryogenic grinding eng
dc.subject mineralization eng
dc.subject environmental samples eng
dc.subject liver eng
dc.subject algae eng
dc.subject soils eng
dc.subject matrix influence eng
dc.subject interference eng
dc.subject inductively coupled plasma optic emission spectrometry eng
dc.title Alternativní postupy přípravy vzorků životního prostředí k ICP OES analýze cze
dc.title.alternative Alternative techniques of environmental samples preparation for ICP OES analysis eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Husáková, Lenka cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated A literary background research was focused on unconventional techniques for preparation of environmental samples. For chosen environmental samples, i.e. serpentine soil, algae, oily seeds and liver, alternative analytical methods based on introduction of slurries to the inductively coupled optical emission spectrometer were proposed. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D23649
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Připomínky opnenta: * Zkratky ICP-MS a ICP-OES. * Tvrzení, že úplný rozklad vzorku je spojen s HF v kombinaci s dalšími kyselinami platí jen pro vz. se silikátovou matricí. * Složení lučavky královské. * Sledování tlaku při použití uvedeného mikrovlnného zařízení není možné. * Rozmezí koncentrací na obr. 8 vs. v textu, sporné vymezení rozsahu linearity kalibrace. * Vysvětlení proč nebylo v optimální mineralizační směsi vždy dosaženo shody při referenčních analýzách. Dotazy komise: Jak byly ověřovány mikrometrové velikosti částic? Proč byly voleny právě uvedené vzorky? Pojem "návratnost výsledku". Jak byla prováděna kalibrace? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account