Nalezení vhodné metody identifikace zboží a náhradních dílů ve firmě CZ LOKO, a.s., provozovna Česká Třebová

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průša, Petr
dc.contributor.author Klouček, Michal
dc.date.accessioned 2011-07-11T21:45:16Z
dc.date.available 2011-07-11T21:45:16Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39577
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá nalezením vhodné metody identifikace zboží a náhradních dílů ve společnosti CZ LOKO, a.s. Nejprve je provedena analýza současného způsobu identifikace náhradních dílů a následně je navržena metoda nová, která odpovídá požadavkům kladeným společností CZ LOKO, a.s. cze
dc.format 83 s.
dc.format.extent 4304893 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject identifikace cze
dc.subject značení cze
dc.subject identification eng
dc.subject marking eng
dc.subject CZ LOKO a.s. cze
dc.subject železnice cze
dc.subject hnací vozidla cze
dc.subject čárové kódy cze
dc.subject railway eng
dc.subject traction eng
dc.subject bar codes eng
dc.title Nalezení vhodné metody identifikace zboží a náhradních dílů ve firmě CZ LOKO, a.s., provozovna Česká Třebová cze
dc.title.alternative Find suitable methods for the identification of goods and spare parts in the CZ LOKO, a.s. company, workplace Česká Třebová eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bauer, Libor
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the finding suitable method for the identification of goods and spare parts in the firm CZ LOKO, a.s. First, analyze the current methods and then proposed a new method, which is based on the CZ LOKO, a.s. requirements. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D24123
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account