Rozhodovací procesy při výběru informačního systému podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křupka, Jiří
dc.contributor.author Beluský, Milan
dc.date.accessioned 2011-07-11T21:39:41Z
dc.date.available 2011-07-11T21:39:41Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39562
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma se zaměřuje na analýzu současného stavu podniku z hlediska stávajícího informačního systému (IS) a následný výběr nového IS. Cílem práce je za pomoci analýz a použitých metod rozhodovacích procesů vybrat takový IS pro podnik, který bude efektivní v rámci definovaných funkčních, nefunkčních a nadstavbových parametrů v daném modulu. Nový IS by měl umožnit větší přehled informačního toku materiálu a kvalitnější zpracování dat, zjednodušit plánování a řízení výroby, vést k větší výkonnosti a konkurenceschopnosti podniku. cze
dc.format 68 s.
dc.format.extent 741340 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject dodavatelé cze
dc.subject ERP systém cze
dc.subject informační systémy cze
dc.subject podniky cze
dc.subject rozhodovací procesy cze
dc.subject rozhodovatelé cze
dc.subject výroba cze
dc.subject supplier eng
dc.subject ERP system eng
dc.subject information systems eng
dc.subject enterprises eng
dc.subject decision-making processes eng
dc.subject decision-makers eng
dc.subject production eng
dc.title Rozhodovací procesy při výběru informačního systému podniku cze
dc.title.alternative Decision-making processes of selection a company information system. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on analyzing the current situation in light of the existing information system and subsequent selection of a new information system. The goal is to help the analysis and decision-making processes of the methods used to select information system for such an undertaking, which will be effective within a defined functional, dysfunctional and super structural parameters in the module. The information system should allow greater visibility of information flow and improved material processing data, simplify production planning and control, leading to greater efficiency and competitiveness. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24772
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student seznámil s výsledky své bakalářské práce na téma Rozhodovací procesy při výběru informačního systému. Otázky byly směřovány na oblast rozhodovacích metod. Autor na otázky pohotově odpovídal. \nl{}\nl{} Otázky komise: \begin{tecky} \item{} Str. 55 - obrázek, co znázorňují hodnoty na ose x? \item{} Vytknuto tří-rozměrný graf. \item{} Str. 55 - jak významný je ve skutečnosti rozdíl mezi hodnotami např. 0,2 a 0,25? \item{} Pokud by se jinak obodovalo kritérium, mělo by to vliv na pořadí? \end{tecky} cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account