Neziskové organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roudný, Radim cze
dc.contributor.author Kučerová, Jana
dc.date.accessioned 2011-07-11T21:34:47Z
dc.date.available 2011-07-11T21:34:47Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39548
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou neziskových organizací. Ve společnosti je postavení NO nezastupitelné, protože vyplňují prostor mezi trhem, státem a rodinou. Teoretická část pojednává o charakteristice neziskových organizací, typologii neziskových organizací v ČR, základních právních normách a dále taky o založení organizace, zdrojích financování, public relations a konkurenceschopnosti takové organizace. Jsou zde také znázorněny počty neziskových organizací v České Republice a v Hradci Králové. V praktické části byl vypracován dotazník, který byl vyplněný studenty Univerzity Hradec Králové. Jeho výsledky byly zpracovány a vyhodnoceny v grafech. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 1725992 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject neziskové organizace cze
dc.subject občanské sdružení cze
dc.subject obecně prospěšná společnost cze
dc.subject nadace a nadační fondy cze
dc.subject církevní a náboženské společnosti cze
dc.subject fundraising eng
dc.subject public relations eng
dc.subject non-profit organizations eng
dc.subject citizen association eng
dc.subject public benfit organization eng
dc.subject foundations and endowment funds eng
dc.subject church or religious society eng
dc.subject fundraising eng
dc.subject public relation eng
dc.title Neziskové organizace cze
dc.title.alternative Non-profit organizations eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This work has described problems in a field of non-profit organizations. Non profit organizations have no replaceable position in society, because they fill the space between market, government and families. The first part has discussed the characteristic of non profit organizations, their typology in CZ, the main law rules as well as how to establish organization, how to raise money for it, public relation and also competitiveness. This work has talked about non profits organizations in whole CZ and then has been focus on HK. A survey in the form of a questionnaire is used in the practical part. It was filled by students of University of Hradec Kralove and the results are process and shown in visual aid. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Manažerská etika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24584
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila s cíli bakalářské práce. Byla provedena analýza neziskových organizací v ČR a HK na základě dotazníkového šetření mezi studenty. V závěru práce byly prezentovány výsledky průzkumu. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account