Technologický postup zavedení a provozu zvláštní linkové autobusové dopravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Jaroslav
dc.contributor.author Adamová, Hana
dc.date.accessioned 2011-07-11T21:23:33Z
dc.date.available 2011-07-11T21:23:33Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39525
dc.description.abstract Práce analyzuje podmínky pro provozování zvláštní linkové autobusové dopravy a dopravu zaměstnanců do a (z) průmyslové zóny. Práce navrhuje všeobecný technologický postup pro zavádění a provoz zvláštní linkové autobusové dopravy do průmyslové zóny. Tento všeobecný technologický postup je v práci aplikován na konkrétní průmyslovou zónu Kolín - Ovčáry pro svoz a rozvoz zaměstnanců společnosti TPCA, s.r.o. cze
dc.format 157 s. cze
dc.format.extent 10097264 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject dopravci cze
dc.subject jízdní řády cze
dc.subject průmyslové zóny cze
dc.subject osobní doprava cze
dc.subject zvláštní linková doprava cze
dc.subject carriers eng
dc.subject timetables eng
dc.subject industrial zone eng
dc.subject passenger transport eng
dc.subject special regular bus service eng
dc.title Technologický postup zavedení a provozu zvláštní linkové autobusové dopravy cze
dc.title.alternative Technological process of installing and traffic added bus line service eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bečička, Miroslav
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The thesis analyzes conditions for the operation of special regular bus service and transportation of employees from (to) the industrial zone. The thesis proposes a general technological process for the implementation and operation of special regular bus service to the industrial zone. This general technological process is applied to the specific industrial zone Kolín - Ovčáry for collection and transportation of employees of company TPCA, Ltd. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23949
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Studentka obhájila diplomovou práci a zodpověděla všechny otázky členů státní zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account