Racionalizace systému městské hromadné dopravy Chrudim

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slivoně, Miroslav
dc.contributor.author Carda, Petr
dc.date.accessioned 2011-07-11T21:18:04Z
dc.date.available 2011-07-11T21:18:04Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39517
dc.description.abstract Práce řeší problematiku městské hromadné dopravy v Chrudimi. Shrnuje současný stav tohoto systému. Součástí jsou návrhy řešení pro zlepšení systému a to konkrétně v oblasti optimalizace liniového uspořádání, informačních systémů, preference městské hromadné dopravy a kvality poskytovaných služeb. cze
dc.format 63 s.
dc.format.extent 3275578 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od roku 2021 cze
dc.subject Městská hromadná doprava cze
dc.subject analýzy systémů cze
dc.subject optimalizace liniového vedení cze
dc.subject informační systémy cze
dc.subject preference cze
dc.subject kvalita dopravních služeb cze
dc.subject urban mass transport eng
dc.subject analysis of system eng
dc.subject line optimisation area eng
dc.subject information systems in urban mass transport eng
dc.subject preference of mass transport eng
dc.subject mass transport services quality eng
dc.title Racionalizace systému městské hromadné dopravy Chrudim cze
dc.title.alternative Rationalization system urban mass transportation Chrudim eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Janošek, Radek
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated My thesis deals with the problems of urban mass transportation in the town of Chrudim. It summarizes the present state of this system. The diploma work includes plans to solve the system improvement, particularly in the area of optimizing the arrangement of the lines, information systems, urban public transport preferences, and the quality of services provided. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23916
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky členů zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account