E-commerce v praxi společnosti Pixmania

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buchta, Miroslav cze
dc.contributor.author Ždímalová, Eva
dc.date.accessioned 2011-07-11T20:58:56Z
dc.date.available 2011-07-11T20:58:56Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39483
dc.description.abstract Práce se zabývá e-commerce jako jedním ze způsobů působení na trhu. Objasňuje základní pojmy, které s touto oblastí souvisí, vývoj e-commerce v České republice i ve světě. Analyzuje výhody, nevýhody a problémy tohoto podnikání pro podnikatele i zákazníky, včetně predikce do budoucna. Nechybí zde praktická část, která ukazuje využití e-commerce v mezinárodní společnosti. cze
dc.format 101 s., 3 volně vložené přílohy cze
dc.format.extent 15986525 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject e-commerce cze
dc.subject obchod cze
dc.subject nový způsob podnikání cze
dc.subject analýza e-commerce cze
dc.subject business to business cze
dc.subject e-commerce eng
dc.subject business eng
dc.subject new way of business eng
dc.subject analysis of e-commerce eng
dc.subject business to business eng
dc.title E-commerce v praxi společnosti Pixmania cze
dc.title.alternative E-commerce in Pixmania eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Gallais, Lenka
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with e-commerce as an one way of business. It explains basic notions relate to this business, the development of e-commerce in the Czech Republic and in the world. It analyses advantages, disadvantages and problems of this business for enterprises and customers as well. There is mentioned a prediction to the future. There is also a practical part showing the application of e-commerce in an international company. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24460 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.rights.physicalunit práce není přístupná cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s cíli své práce. Tím bylo představení e-commerce a uvedení možností a problémů obecně a u reálného podniku. Studentka odpověděla na dotazy týkající se osobních zkušeností s řízením a organizačních struktur. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account