Problematika dějin a dějinnosti v novověké filosofii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horák, Petr cze
dc.contributor.author Hudíková, Soňa
dc.date.accessioned 2011-07-11T20:55:30Z
dc.date.available 2011-07-11T20:55:30Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39474
dc.description.abstract Obsahem práce je pokus o shrnutí a zhodnocení Hegelova pojetí dějin ve spisu Filosofie dějin. Hegel povýšil dějiny na filozofický problém prvořadé důležitosti. Dějiny chápe jako nutný, světovým duchem řízený proces vzniku rozumného státu a současně jsou mu dějiny pokrokem ve vývoji svobody. Zde již narážím na jeden z ústředních motivů Hegelovy koncepce dějin - na přesvědčení, že dějiny mají smysl a význam. cze
dc.format 42 s. cze
dc.format.extent 183651 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Hegel, Georg Wilhelm cze
dc.subject filosofie dějin cze
dc.subject duch cze
dc.subject historický smysl cze
dc.subject svoboda cze
dc.subject philosophy of history eng
dc.subject spirit eng
dc.subject freedom eng
dc.subject historical sense eng
dc.title Problematika dějin a dějinnosti v novověké filosofii cze
dc.title.alternative Problems of History and Historicity in the Modern Philosophy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hermann, Tomáš cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The main content of this bachelor work is to attempt a summary and a valuation of Hegel's conception of history in The Philosophy of History. Hegel promoted the history to a philosophical problem of the forefront. He understands the history as necessary and by world spirit managed process of creation of the rational state and also the history is the progress in development of freedom for him. Here I interfere with one of the central motives of Hegel's conception of history - the belief that the history has some sense and meaning. eng
dc.description.department Katedra filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D24024
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account