Podnik a veřejná podpora

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stejskal, Jan cze
dc.contributor.author Osičková, Michaela
dc.date.accessioned 2011-07-11T20:38:34Z
dc.date.available 2011-07-11T20:38:34Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39421
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu systému podpory malých a středních podniků v Královéhradeckém kraji. Teoretická část zahrnuje charakteristiku malých a středních podniků, vymezení veřejné podpory, legislativní úpravu a instituce, které se touto problematikou zabývají. Podpora malých a středních podniků je rozdělena na vládní, krajskou a místní úroveň. Praktická část se věnuje konkrétním typům podpory poskytované malým a středním podnikům v Královéhradeckém kraji. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 2132993 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject podniky cze
dc.subject veřejná podpora cze
dc.subject operační programy cze
dc.subject granty cze
dc.subject dotace cze
dc.subject enterpreneurs eng
dc.subject state aid eng
dc.subject operation programs eng
dc.subject grants eng
dc.subject subsidies eng
dc.title Podnik a veřejná podpora cze
dc.title.alternative Corporation and state aid eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work is focused on analysis of the support system for small and medium enterpreneurs in Královéhradecký region. Theoretical part includes the charakteristics of small and medium entrepreneurs, a state aid, legislative framework and institutions what are interested in support systems. The support of small and medium enterpreneurs is provided on government, regional and local level. Practical part deals with concrete provided types of support, which is provided to small and medium entrepreneurs in Královéhradecký region. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24646
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka odpovídala na tyto otázky: 1) Zhodnoťte zjištěné výsledky analýz systému podpory MSP na regionální a místní úrovni. 2) V souladu s odpovědí na předchozí otázku definujte pro místní a regionální úroveň i doporučení ke zlepšení stavu. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account