Optimalizace skladových zásob ve firmě Demoautoplast s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chlaň, Alexander
dc.contributor.author Jírek, Martin
dc.date.accessioned 2011-07-11T20:16:53Z
dc.date.available 2011-07-11T20:16:53Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39364
dc.description.abstract Práce se zabývá skladováním ve firmě Demoautoplast, s.r.o. V teoretické části jsou popsány významy skladování, skladovací systémy a zásobovací metody. V praktické části je na základě analýzy logistických činností navržena nová skladová hala, která přispěje k optimalizaci skladovacích procesů ve firmě. cze
dc.format 74 s.
dc.format.extent 2574215 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject skladování cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject ABC analýza cze
dc.subject sklady cze
dc.subject warehousing eng
dc.subject optimalization eng
dc.subject ABC analysis eng
dc.subject warehouses eng
dc.title Optimalizace skladových zásob ve firmě Demoautoplast s.r.o. cze
dc.title.alternative Optimalization of warehousing supply in the company Demoautoplast, s.r.o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vožechová, Petra
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This work is about warehouse processes in the company Demoautoplast s.r.o. There are described types of warehousing, warehousing systems and supply strategies in the theoretical part. In the practical part is a lay-out of new warehouse hall which is based on analysis of logistic activities. This concept will optimalize the processes in the warehouse and the level of stock in the company. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D24136
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account