Fúze a akvizice v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řízek, Zdeněk cze
dc.contributor.author Kratinoha, Pavel
dc.date.accessioned 2011-07-11T20:04:42Z
dc.date.available 2011-07-11T20:04:42Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39327
dc.description.abstract Bakalářská práce "Fúze a akvizice v ČR" pojednává o slučování podniků do větších celků. První část vysvětluje základní pojmy, které souvisejí s danou problematikou. Ve druhé části popisuji historický vývoj fúzí a akvizic ve světě i v České republice. Ve třetí části se zabývám některými aspekty procesu slučování. V další části charakterizuji činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v dané oblasti. V poslední části je uveden příklad z podnikové praxe. Tento příklad je ze skupiny PSG, která se zabývá především stavební činností. cze
dc.format 45 s. cze
dc.format.extent 1378939 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject fúze cze
dc.subject akvizice cze
dc.subject tržní koncentrace cze
dc.subject merger eng
dc.subject acquisition eng
dc.subject market concentration eng
dc.title Fúze a akvizice v ČR cze
dc.title.alternative Mergers and acquisition in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The thesis "Mergers and acquisitions in the Czech Republic" deals with mergers into larger units. The first section explains the basic concepts related to the topic. The second part describes the historical development of mergers and acquisitions worldwide and also in the Czech Republic. The third part deals with some aspects of the process of merging. The next part describes the activities of the Office for Protection of Competition. The last section is an example of a corporation practice. This example is from the PSG group, which mainly deals with construction activities. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24653
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student obhajoval svoji bakalářskou práci na téma Fúze a akvizice v ČR. Student na počátku představil analyzovanou firmu. Dále student popsal uskutečněné fůze v rámci firmy. Na základě těchto skutečností student vytvořil seznam doporučení a závěrů. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account