Porovnání hypotečního úvěru s dalšími možnostmi financování bytové potřeby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sejkora, František cze
dc.contributor.author Ferancová, Lenka
dc.date.accessioned 2011-07-11T19:59:09Z
dc.date.available 2011-07-11T19:59:09Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39309
dc.description.abstract Práce hypoteční úvěry a další možnosti financování bytové potřeby obyvatelstva se zaměřuje na identifikaci jednotlivých prostředků zabezpečujících bytové potřeby. Začátek práce objasňuje základní pojem a to bytovou potřebu obyvatelstva. Dále se tato práce věnuje přibližování a vysvětlování problematiky hypotečních úvěru, stavebního spoření, státní podpory a jiných možností financování bytové potřeby obyvatelstva. V textu jsem se snažila prozkoumat fungování jednotlivých produktu. Pokoušela jsem se tyto produkty posoudit, jak mezi sebou, tak v jednotlivých kategoriích z nabídky určitých bank. Mé výsledky se odrážejí od aktuální situace na trhu a od modelového příkladu. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 1773022 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject hypoteční úvěry cze
dc.subject stavební spoření cze
dc.subject překlenovací úvěry cze
dc.subject státní podpora cze
dc.subject mortgage loans eng
dc.subject building saving eng
dc.subject bridging loans eng
dc.subject state aid eng
dc.title Porovnání hypotečního úvěru s dalšími možnostmi financování bytové potřeby cze
dc.title.alternative Comparison of the mortgag loan with more options financing of the housing needs eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The Work Mortgage loans and other options for financing the housing needs of the population focuses on the identification of individual instruments providing housing needs. The Begining the work explains the basic idea and the housing needs of the population. Furthermore, this work deals with bring near and explain the mortgage loans, building savings, state subsidies and other financing options for housing needs of the population. In the text I have tried to examine the functioning of the individual product. I tried these products assess, both among themselves and in each category from the individual banks. My results reflects from the current market situation from the model example. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24562
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Představení cílů práce a prezentace výsledků průzkumu. Otázky k obhajobě: 1. Jakým způsobem může ovlivnit znalost RPSN optimální výběr financování vlastního bydlení? 2. Jaké jsou možnosti pojištění při neschopnosti splácení úvěru? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account