Zásady první pomoci při dopravní nehodě: porovnání znalostí mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jedlinská, Martina cze
dc.contributor.advisor Jedlinská, Martina
dc.contributor.author Šedová, Anna
dc.contributor.author Šedová, Anna
dc.date.accessioned 2011-07-11T19:50:00Z
dc.date.available 2011-07-11T19:50:00Z
dc.date.issued 2011
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39278
dc.description.abstract Práce se zabývá otázkou znalostí základních postupů první pomoci u jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. V teoretické části je uvedena historie a současnost integrovaného záchranného systému a aktuální postupy první pomoci. V praktické části je uveden výzkum, jehož cílem bylo zjistit a porovnat úroveň znalostí o postupech první pomoci při dopravní nehodě mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 2351933 bytes cze
dc.format.extent 2351933 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject integrovaný záchranný systém cze
dc.subject dopravní nehody cze
dc.subject první pomoc cze
dc.subject resuscitace cze
dc.subject integrated rescue system eng
dc.subject traffic accidents eng
dc.subject the first aid eng
dc.subject resuscitation eng
dc.title Zásady první pomoci při dopravní nehodě: porovnání znalostí mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému cze
dc.title.alternative Guideses of first aid in accident: comparing knowledges inter organs Joint Rescue Service cze
dc.title.alternative Guideses of first aid in accident: comparing knowledges inter organs Joint Rescue Service eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Mlatečková, Lucie cze
dc.contributor.referee Mlatečková, Lucie
dc.date.accepted 2011 cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This thesis is interested in the knowledges of basic first aid procedures of specific parts of the integrated rescue system. In the theoretical part is noticed history and present of the integrated rescue system and actual first aid procedures. In the practical part is noticed the exploration which is focused on the location and comparing of the first aid knowledge qualities of the integrated rescue system during the traffic accident. cze
dc.description.abstract-translated This thesis is interested in the knowledges of basic first aid procedures of specific parts of the integrated rescue system. In the theoretical part is noticed history and present of the integrated rescue system and actual first aid procedures. In the practical part is noticed the exploration which is focused on the location and comparing of the first aid knowledge qualities of the integrated rescue system during the traffic accident. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D25366
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaký byl celkový počet respondentů? 2. je současný stav školení jednotlivých složek IZS, dle, Vašeho názoru, vyhovující a dostatečný? 3. Jakou optimální formou by mělo být, dle Vašeho názoru, prováděno školení složek IZS? 4. V práci na str. 53 uvádíte, že "jste ochotna spolupracovat při plánování odborných školení zaměstnanců" jednotlivých složek IZS. Jak si Vaše zapojení představujete? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account