Posouzení vlivu projektovaného obchvatu města Znojma na dopravní situaci v území dopravním modelem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Pokorný, Marek
dc.date.accessioned 2011-07-11T19:40:00Z
dc.date.available 2011-07-11T19:40:00Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39248
dc.description.abstract Práce je zaměřena na tvorbu dopravního modelu města Znojma, modelování změn dopravního zatížení po otevření městského obchvatu. Dále bude zaměřena na predikci dopravní situace po otevření obchvatu a na návrhy opatření na síti PK pro zohlednění situace po otevření přeložky silnice I/38. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 13168834 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject dopravní modely cze
dc.subject intenzita dopravy cze
dc.subject obchvaty cze
dc.subject pozemní komunikace cze
dc.subject traffic models eng
dc.subject traffic intensity eng
dc.subject bypass eng
dc.subject infrastructure eng
dc.title Posouzení vlivu projektovaného obchvatu města Znojma na dopravní situaci v území dopravním modelem cze
dc.title.alternative Review of impact of projected circumferential road at Znojmo city to its traffic using traffic model. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Němečková, Jana
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the creating traffic model of Znojmo, modeling of changes in traffic load after the open of the city bypass. It will also be focus on the prediction of traffic situation after the open of the bypass and the proposed measures on the road network to accommodate the situation after the open of rerouting the road I/38. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23919
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl všechny otázky členů státní zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account