Využití financování ze zdrojů EU pro rozvoj resortu dopravy v Karlovarském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudláčková, Nina
dc.contributor.author Křížová, Veronika
dc.date.accessioned 2011-07-11T19:30:15Z
dc.date.available 2011-07-11T19:30:15Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39220
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá možnostmi využití finančních prostředků EU pro rozvoj dopravy v Karlovarském kraji. V teoretické části jsou popsány všechny důležité charakteristiky Karlovarského kraje a problematika čerpání finančních prostředků EU. V analytické části je rozebrán současný stav financování dopravy a navrhnuta opatření, která by vedla ke zlepšení čerpání těchto prostředků. cze
dc.format 75 s.
dc.format.extent 958112 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od roku 2013 cze
dc.subject financování dopravy cze
dc.subject fondy EU cze
dc.subject Karlovarský kraj cze
dc.subject operační programy cze
dc.subject programové období 2007 - 2013 cze
dc.subject transport financing eng
dc.subject EU funds eng
dc.subject Karlovy Vary region eng
dc.subject operational programmes eng
dc.subject programming period 2007 - 2013 eng
dc.title Využití financování ze zdrojů EU pro rozvoj resortu dopravy v Karlovarském kraji cze
dc.title.alternative The use of EU funding for the development of transport sector in the Karlovy Vary region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bidrman, Jan
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the possibilities of using EU funds for transport development in the Karlovy Vary region. The theoretical part describes all the important characteristics of the Karlovy Vary region and the issue of EU funds. The analytical section is analyzed the current state of transportation funding and suggested measures that would improve utilization of these resources. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D24117
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account