Vánoční stereotypy ve vybraných českých denících a jejich proměny v posledních dvaceti letech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nováková, Zuzana cze
dc.contributor.author Vlčková, Kateřina
dc.date.accessioned 2011-07-11T19:20:03Z
dc.date.available 2011-07-11T19:20:03Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39185
dc.description.abstract Práce je věnována popisu vánočních svátků ve vybraném českém tisku mezi lety 1985 až 2009 se zaměřením na tradiční vánoční témata. Cílem bylo analyzovat články s vánoční tematikou ve vybraných denících v jednotlivých zkoumaných ročnících, vypozorovat jak se tato témata mění a čím jsou tyto změny způsobeny, pojmenovat novinářská klišé a sterotypy a naopak vyzdvihnout neotřelé nápady. cze
dc.format 99 s. cze
dc.format.extent 17218974 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject tisk cze
dc.subject stereotypy cze
dc.subject Vánoce cze
dc.subject analýza cze
dc.subject press eng
dc.subject stereotypes eng
dc.subject Christmas eng
dc.subject analyse eng
dc.title Vánoční stereotypy ve vybraných českých denících a jejich proměny v posledních dvaceti letech cze
dc.title.alternative Christmas Stereotypes Changes in Selected Press Items during Recent 20 Years eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Magincová, Dagmar cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This study is based on describing Christmas by selected Czech press between years 1985 to 2009 focusing on traditional Christmas themes. The purpose was to analyze Christmas themed articles in selected journals in examined years, to observe how these themes change and why, to name journalistic cliche and stereotypes and to highlight novel ideas. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23968
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account