Pracovní poměr sjednávaný s agenturou práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmíd, Martin cze
dc.contributor.author Medunová, Michala
dc.date.accessioned 2011-07-11T19:07:03Z
dc.date.available 2011-07-11T19:07:03Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39158
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vymezením pojmu agenturní zaměstnávání, českou právní úpravou agenturního zaměstnávání a jeho specifiky. Agenturní zaměstnávání jako systém dočasného přidělení se v EU prudce rozvíjí, proto je blíže rozebrán evropský právní řád. Další části práce se týkají mezinárodních dokumentů vztahujících se k agenturnímu zaměstnávání jako je například Úmluva MOP č. 181 o soukromých agenturách práce, vývojem agenturního zaměstnávání, vztahy mezi agenturou práce, uživatelem a zaměstnancem. V závěru této práce bude vyhodnoceno dotazníkové šetření, které se týká názoru a zkušeností lidí s agenturním zaměstnáváním. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 1371490 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject personální agentury cze
dc.subject zaměstnávání cze
dc.subject zaměstnanci cze
dc.subject zprostředkování cze
dc.subject personal placement services eng
dc.subject employment agency eng
dc.subject employee eng
dc.subject job placement eng
dc.title Pracovní poměr sjednávaný s agenturou práce cze
dc.title.alternative Labour relationships concluded with job agency eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with definition of the concept of agency work, Czech legislature on temporary agency work and its specifics. Agency work as a system of employment in the EU develops rapidly, therefore the Comunity Law directives is described in more detail. Another parts are devoted to international documents such as ILO Convention No. 181 on Private Employment Agencies, labor relations between agency, user company and emploee. At the conclusion of this thesis a questionnaire survey will be evaluated concerning the people opinions and experiences with employment agency. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24404
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s cílem a obsahem své bakalářské práce. V práci se zaměřila na agenturní zaměstnávání. Dále byly zodpovězeny tyto otázky: 1) V grafu 8 na str. 52 uvádíte, že 56 procent respondentů preferuje spolupráci přímo se zaměstnavatelem, zatímco spolupráci s personální agenturou preferuje 5 procent. Jaké pro to vidíte důvody? Případně, jakým způsobem byste se snažila přesvědčit lidi hledající zaměstnání a zaměstnavatele hledající pracovníky o výhodách spolupráce s agenturou? 2) A naopak: v kapitolách 2.4 a 6 narážíte na četné problémy s personálními agenturami. Před čím byste případné zájemce v první řadě varovala? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account