Věznice Valdice v proměnách času (1948-1968)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veber, Václav cze
dc.contributor.author Podrábská, Iveta
dc.date.accessioned 2011-07-11T18:58:03Z
dc.date.available 2011-07-11T18:58:03Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39143
dc.description.abstract Tato diplomová práce předkládá obraz věznice Valdice v období prvních dvaceti let komunismu v Československu. Nejprve jsem se pokusila nastínit politickou situaci, která v daném období byla. Dále jsme se zaměřila na vývoj trestního práva a justice. Navazuje kapitola o táborech nucených prací a změnách vězeňství. Samostatnou kapitolou je věznice Valdice, kterou jsem zpracovala na základě archivního i jiného materiálu a odborné literatury. Celou diplomovou práci uzavírá kapitola o vězněných ženách a mladistvých. Diplomová práce je doplněna o obrazovou přílohu. cze
dc.format 129 s. cze
dc.format.extent 2282929 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject komunismus cze
dc.subject političtí vězni cze
dc.subject vězení cze
dc.subject Valdice cze
dc.subject communism eng
dc.subject political prisoners eng
dc.subject prison eng
dc.title Věznice Valdice v proměnách času (1948-1968) cze
dc.title.alternative Development of the Valdice Prison between 1948-1968 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Urban, Jiří cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis presents prison Valdice during the first twenty years of communism in Czechoslovakia. Firstly, I tried to outline the political situation at that time. Further, I focused on the development of penal law and justice. Next chapter deals with forced labour camps and changes in prison system. The chapter about prison Valdice, as the individual part of the diploma thesis, is based on the material which I compile in terms of archive and other materials and special literature. The whole diploma thesis concludes the chapter about imprisoned women and the young. The diploma thesis is completed with hooked illustration. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23950
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account