Návrh řídící jednotky pro vakuové balící stroje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černý, Ondřej
dc.contributor.author Mašek, Jiří
dc.date.accessioned 2011-07-11T18:38:46Z
dc.date.available 2011-07-11T18:38:46Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39098
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pracovních procesů vakuových balících strojů. Obsahem bakalářské práce je rozbor stávající řídící elektroniky a následný návrh a realizace hardwaru nové řídící elektroniky vakuových strojů. Software se zavázal dodat zadavatel. Požadavky na novou řídící elektroniku stanovil zadavatel. Důvodem změny je nahrazení stávajícího mikroprocesoru jiným. Závěrem práce je zhodnocení návrhu a realizace. cze
dc.format 78 s.
dc.format.extent 5700453 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject vakuové balící stroje cze
dc.subject řídící elektronika cze
dc.subject mikroprocesory cze
dc.subject vacuum packing machines eng
dc.subject control electronics eng
dc.subject microprocessors eng
dc.title Návrh řídící jednotky pro vakuové balící stroje cze
dc.title.alternative Design of control unit for vacuum packing machines eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This bachelor´s thesis deals with a control of vacuum packing machine working processes. This thesis contents an analysis of current control electronics and consequently a hardware design and realisation of a new controlling hardware for vacuum machines. A submitter committed to provide software. A submitter defined requirements for new control electronic. The reason for this change is a replacement of current microprocessor with another. An assessment of the design and its realization creates a conclusion of the thesis. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura-Elektrotechnická zařízení v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D24233
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč objasnil komisi výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl připomínky vedoucího bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account