Vliv pojistných fondů na ekonomiku státu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sekerka, Bohuslav cze
dc.contributor.author Páclová, Zlata
dc.date.accessioned 2011-07-11T18:27:56Z
dc.date.available 2011-07-11T18:27:56Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39073
dc.description.abstract V diplomové práci jsem se zabývala situací soukromého pojištění a penzijního připojištění na trhu v České republice a jejich vlivu na ekonomiku státu. V analytické části je definováno soukromé pojištění, zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a jsou popsány důvody pro pojištění. Praktická část obsahuje analýzu hospodaření pojišťoven a penzijních fondů. Součástí je statistická analýza týkající se jednotlivých penzijních fondů. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 2252444 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject sociální zabezpečení v Evropské unii cze
dc.subject penzijní připojištění cze
dc.subject zákon o penzijním připojištění cze
dc.subject zákon o pojišťovnictví cze
dc.subject penzijní fond cze
dc.subject životní pojištění cze
dc.subject social security in the European Union eng
dc.subject supplementary pension insurance eng
dc.subject Supplementary Pension Insurance Act eng
dc.subject Insurance Act eng
dc.subject pension funds eng
dc.subject life insurance eng
dc.title Vliv pojistných fondů na ekonomiku státu cze
dc.title.alternative The Influence of Insurance Funds to the State Economy eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Černohorský, Jan cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated In the diploma thesis I dealt with the situation the private insurance and supplementary pension insurance on the market in the Czech Republic and their influence on the state economy. In the analytical part, private insurance is defined, the Act No. 42/1994 Coll. Supplementary pension insurance with state contribution and the reasons for insurance are describe there too.The practical part includes an analysis of insurance companies and pension funds. Includes statistical analysis of the individual pension funds. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24627
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a s cílem své diplomové práce. Cílem práce byla analýza vlivu pojistných fondů na ekonomiku státu. Byly zodpovězeny tyto otázky: 1. Uveďte metody stanovení pojistného v důchodovém pojištění. 2. Uveďte rizika penzijního připojištění a záruky státu. 3. Na str. 49 tvrdíte, že právě zvýrazněné pojišťovny (které nemají 100 procentní zahraniční účast) jsou důležité pro naši ekonomiku. Z Vašeho tvrzení pak vyplývá, že např. největší pojišťovna působící v ČR - Česká pojišťovna - není důležitá? Jaký je praktický rozdíl a dopad, jestli je vlastnický podíl zahraničního partnera 90 nebo 100 procent? 4. Jaký je Váš názor na zavádění povinného penzijního pojištění ze strany státu? Myslíte si, že je to nejvhodnější způsob zabezpečení na stáří? Jaké jiné alternativy zajištění na stáří byste doporučovala? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account