Laparoskopické a klasické hernioplastiky v oblasti třísla

Show simple item record

dc.contributor.advisor Havlíček, Karel cze
dc.contributor.advisor Havlíček, Karel
dc.contributor.author Semerová, Veronika
dc.contributor.author Semerová, Veronika
dc.date.accessioned 2011-07-11T18:24:33Z
dc.date.available 2011-07-11T18:24:33Z
dc.date.issued 2011
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39063
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se zabývám problematikou tříselné kýly a jejího řešení operační technikou. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a výzkumnou. V teoretické části zmapuji historii řešení tříselné kýly, zmíním se o kýlách obecně a zaměřím se na tříselné kýly a oblast jejich vzniku z anatomického hlediska. Podstatnou část věnuji léčbě a řešení komplikací, které se mohou vyskytnout. Neopomenu zde ani ošetřovatelskou oblast zaměřenou na předoperační a pooperační péči zdravotnického personálu o pacienta po operaci tříselné kýly. Ve druhé části nastíním výzkumné otázky a prezentuji výsledky svého výzkumu. Ten probíhal ve dvou nemocnicích v období 1. 7. 2010 - 31. 1. 2011 prospektivní metodou. Byl zaměřen na porovnání parametrů v různých oblastech klasické a laparoskopické hernioplastiky. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 1236991 bytes cze
dc.format.extent 1236991 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject tříselná kýla cze
dc.subject laparoskopická operace cze
dc.subject klasická operace cze
dc.subject komplikace cze
dc.subject inguinal hernia eng
dc.subject laparoscopic operation eng
dc.subject classical operation eng
dc.subject complications eng
dc.title Laparoskopické a klasické hernioplastiky v oblasti třísla cze
dc.title.alternative Laparoscopic and classical hernioplasty in groin eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sákra, Lukáš cze
dc.contributor.referee Sákra, Lukáš
dc.date.accepted 2011 cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated In my master thesis I deal with problems of groin hernia and its operation-technique solution. The thesis is devided into two part - theoretical and explorative. In the theoretical part I am going to survey the history of inguinal hernia solutions, to mention hernias in general and to focus on inguinal hernias and the area of their emergence from the anatomical point of view. Essential part is devoted to the therapy and solutions of possible complications. I also don´t omit the area of treatment focussed on preoperative and postoperative medical-stuff care of the patient after the operation of inguinal hernia. In the second part I am going to outline explorative questions and to present results of my research. The research proceeded in two hospitals in 1st July 2010 - 31st January 2011 period using prospective method. It was focussed on comparison of parameters in different areas of classical and laparoscopic hernioplastics. cze
dc.description.abstract-translated In my master thesis I deal with problems of groin hernia and its operation-technique solution. The thesis is devided into two part - theoretical and explorative. In the theoretical part I am going to survey the history of inguinal hernia solutions, to mention hernias in general and to focus on inguinal hernias and the area of their emergence from the anatomical point of view. Essential part is devoted to the therapy and solutions of possible complications. I also don´t omit the area of treatment focussed on preoperative and postoperative medical-stuff care of the patient after the operation of inguinal hernia. In the second part I am going to outline explorative questions and to present results of my research. The research proceeded in two hospitals in 1st July 2010 - 31st January 2011 period using prospective method. It was focussed on comparison of parameters in different areas of classical and laparoscopic hernioplastics. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D23843
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Máte představu o počtu recidiv ve Vašem sledovaném souboru? 2. Lze pro laparoskopickou hernioplastiku použít spinální anestézii? Obhajoba diplomové práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account