Řešení skladové logistiky ve firmě Magna Cartech s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Melichar, Vlastimil
dc.contributor.author Szászová, Renáta
dc.date.accessioned 2011-07-11T18:09:20Z
dc.date.available 2011-07-11T18:09:20Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39028
dc.description.abstract V práci je popsána výrobní společnost Magna Cartech s.r.o. a její logistické procesy, přičemž se zaměřuji na proces skladování. V této oblasti jsem také navrhla nové řešení v podobě výstavby nového skladu, které z dlouhodobého hlediska dovede společnost k úsporám. cze
dc.format 85 s.
dc.format.extent 2736225 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject logistika cze
dc.subject logistics eng
dc.subject skladování cze
dc.subject manipulace cze
dc.subject expediční sklady cze
dc.subject investice cze
dc.subject storages eng
dc.subject manipulation eng
dc.subject distribution warehouses eng
dc.subject investment eng
dc.title Řešení skladové logistiky ve firmě Magna Cartech s.r.o. cze
dc.title.alternative Storage logistics solution in the company Magna Cartech, s.r.o. cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Štěpka, Martin
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated In diploma thesis is described the manufacturing company Magna Cartech Ltd. and its logistics processes, focusing on the process of storage. In this area I also proposed new solution for the construction of a new warehouse, with which is company able to save from long term view. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D24130
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account