Nadstavbový modul v MS Excel pro metody hierarchického shlukování.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jonášová, Hana cze
dc.contributor.author Lohynský, Jaroslav
dc.date.accessioned 2011-07-11T18:07:57Z
dc.date.available 2011-07-11T18:07:57Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39023
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na shlukovou analýzu dat. Práce zahrnuje teoretické základy dané problematiky, vytvoření nadstavbového modulu pro metody hierarchického shlukování v MS Excel, popis procedur a algoritmů tohoto modulu a metodický pokyn pro používání modulu. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 2455660 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject shluková analýza cze
dc.subject hierarchické shlukování cze
dc.subject nehierarchické shlukování cze
dc.subject transformace dat cze
dc.subject podobnost objektů cze
dc.subject podobnost shluků cze
dc.subject MS Excel cze
dc.subject Visual Basic for Applications cze
dc.subject cluster analysis eng
dc.subject hierarchical clustering eng
dc.subject non-hierarchical clustering eng
dc.subject data transformation eng
dc.subject similarity of objects eng
dc.subject similarity of clusters eng
dc.subject MS Excel eng
dc.subject Visual Basic for Applications eng
dc.title Nadstavbový modul v MS Excel pro metody hierarchického shlukování. cze
dc.title.alternative Upgrade module in MS Excel for execution of cluster analysis by hierarchical method. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hájek, Petr cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This diploma work is focused on the cluster analysis. The work includes theoretical essentials of this issue, creation of advanced module for hierarchical clustering in MS Excel, description of procedures and algorithms used inside the module, and methodical instructions how to handle this module. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24730
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student komisi představil svou diplomovou práci, jejímž cílem bylo navrhnout a vytvořit modul pro zpracování dat vybranými metodami hierarchického shlukování. Modul, vytvořený v MS Excel, prezentoval s veškerými výstupy. Dále pokračoval odpovídáním na otázky členů komise. Doplňující otázky: Jak je modul omezen co do počtu objektů? Jaké jsou problémy při velkém počtu objektů? Jak má být zakončen Váš vývojový diagram? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account