Google API a jeho využitelnost pro vybranou organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panuš, Jan
dc.contributor.author Blaha, Michal
dc.date.accessioned 2011-07-11T18:05:36Z
dc.date.available 2011-07-11T18:05:36Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39013
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se věnuji společnosti Google a tématu Google API a jeho využitelnost pro vybranou organizaci. V práci jsou zpracovány základní informace o společnosti Google, charakteristika a popis vybraných služeb Google, využitelnost API pro vybranou organizaci. V poslední části práce je navrženo a realizováno vlastní prostředí Google APPs a Google API a zkoumáno dalších možné využití těchto nástrojů v dané oblasti služeb. cze
dc.format 60 s.
dc.format.extent 1399607 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Google cze
dc.subject Google API cze
dc.subject Google APPs cze
dc.title Google API a jeho využitelnost pro vybranou organizaci cze
dc.title.alternative Google API and its application for chosen organization eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I attend to the topic of Google and the Google API and its usefulness for the chosen organization. First, are given basic information about Google, then moving to a description of selected characteristics of Google services, usability of the API for the selected organization. At the last part, It is designed and implemented own environment, Google Apps and Google API and it s examined other possible use of these tools in the services. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24783
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student seznámil s výsledky své bakalářské práce na téma Google API a jeho využitelnost pro vybranou organizaci. Otázky byly směřovány na oblast API. Autor na otázky pohotově odpovídal. \nl{}\nl{} Otázky komise: \begin{tecky} \item{} Kde konkrétně jste zapracoval připomínky minulé komise? \item{} Kde je uvedeno srovnání API? \item{} Jsou uvedené aplikace (software) skutečně API? \item{} Jaké jste použil kritéria pro srovnání API? \item{} Kde je uvedena využitelnost pro organizaci? \item{} Kde je uvedena zpráva poradce? \item{} Kde jsou uvedeny požadavky, nároky na systém? \item{} Jaké byly použity metody pro zjištění požadavků? \end{tecky} cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account