Porod doma - přínos nebo hazard?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kokrdová, Zuzana cze
dc.contributor.author Hrubešová, Petra
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:56:04Z
dc.date.available 2011-07-11T17:56:04Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38987
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou domácího porodu. Popisuje výhody, ale i možné komplikace porodu bez lékařského dohledu a dostupných technologií, a na druhé straně také přínos zdravotnických zařízení do porodnictví, včetně jejich nevýhod. Teoretická část práce se dále věnuje porovnání českého a holandského porodnictví, přičemž v Holandsku jsou porody v domácnosti, oproti České republice, běžným jevem. V průzkumné části práce je věnována pozornost především názoru laické veřejnosti v české populaci. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 1845103 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject porod doma cze
dc.subject postup non lege artis cze
dc.subject porodní asistence cze
dc.subject delivery at home eng
dc.subject process non lege artis eng
dc.subject midwifery eng
dc.title Porod doma - přínos nebo hazard? cze
dc.title.alternative Delivery at home - benefit or hazard? eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Erbenová, Věra cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with domestic delivery. Describes the advantages and possible complications of childbirth without medical supervision and available technologies, on the other hand, the benefits of medical facilities in obstetrics, including their drawbacks. The theoretical part of this work deals with the comparison of Czech and Dutch obstetrics, while in Holland, births at home, against the Czech Republic, are a common phenomenon. In the exploratory part of the work is devoted particular attention to the general public opinion of the Czech population. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D24299
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. V práci uvádíte zkušenosti s porody doma v Holandsku. Slyšela jsem, že při porodu v domácím prostředí stojí před domem celou dobu sanitka pro případ odvozu rodičky do nemocnice v případě komplikací. Co je na tom pravdy? 2. Vy sama byste jako porodní asistentka pomáhala při porodu doma? 3. Vy sama byste chtěla rodit doma? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account