Autismus - Komunikační metody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jedlinská, Martina cze
dc.contributor.author Marková, Kamila
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:54:23Z
dc.date.available 2011-07-11T17:54:23Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38983
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem: Autismus - komunikační metody, má za cíl popsat obtížnost osvojení metody výměnného obrázkového komunikačního systému, spokojenost s metodou a dodržování a využití této metody nelékařskými zdravotnickými pracovníky. Práce je teoreticko-výzkumná. Teoretická část se věnuje problematice poruch autistického spektra, způsobům intervencí a komunikačním systémům. Ve výzkumné části jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, které se uskutečnilo v pěti vybraných speciálních zařízení a čtyřech školách v celé České republice. cze
dc.format 81 s. cze
dc.format.extent 6971009 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject autismus cze
dc.subject poruchy autistického spektra cze
dc.subject PAS cze
dc.subject intervence u autismu cze
dc.subject komunikační systémy cze
dc.subject výměnný obrázkový komunikační systém cze
dc.subject VOKS cze
dc.subject Autism eng
dc.subject autistic spectrum disorders eng
dc.subject intercession eng
dc.subject communication systems eng
dc.subject the picture exchange communication system eng
dc.title Autismus - Komunikační metody cze
dc.title.alternative Autism - Methods of Communication eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hlaváčková, Eva cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis entitled: Autism - communication methods, aims to describe the difficulty of acquiring the picture exchange communication system and satisfaction with this method and compliance and the use of this method paramedical staff. The work is theoretical research. The theoretical part is devoted to autism spectrum disorders, methods of intervention and communication systems. In the research section presents results of an investigation that took place in five selected special facilities and four schools throughout the Czech Republic. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D25373
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak jste po pilotáži upravovala dotazník a proč? 2. Existují nějaké certifikované kurzy pro sestry, které mají zájem se v této oblasti dále vzdělávat? 3. Umíte s metodou VOKS pracovat Vy sama? 4. Kde budete výsledky své práce publikovat? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account