Informovanost adolescentů o problematice návykových látek: porovnání vybraných informačních zdrojů a jejich vlivu na četnost užívání návykových látek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jedlinská, Martina cze
dc.contributor.author Ervová, Petra
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:51:02Z
dc.date.available 2011-07-11T17:51:02Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38973
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá postojem adolescentů ke zdraví v oblasti užívání návykových látek. V teoretické části se práce věnuje adolescenci a užívání alkoholu tabákových výrobků a drog, také je zaměřena na možnosti prevence užívání návykových látek. Praktická část zahrnuje názory studentů 2. a 3. ročníků Střední zdravotnické školy a Reálného gymnázia v Prostějově na zdroje informací o návykových látkách a výskyt těchto zdrojů. Dále je výzkumná část zaměřena na znalost účinků a rizik návykových látek a jejich užívání adolescenty. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 1695591 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject adolescence cze
dc.subject prevence cze
dc.subject informační zdroje cze
dc.subject návykové látky cze
dc.subject prevention eng
dc.subject information sources eng
dc.subject addictive drugs eng
dc.title Informovanost adolescentů o problematice návykových látek: porovnání vybraných informačních zdrojů a jejich vlivu na četnost užívání návykových látek cze
dc.title.alternative Adolescents, and their knowledge about the problem of addictive drugs: confrontation of specific sources of information, and its influence on quantity of drug use eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Řeřuchová, Magdalena cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with attitudes of adolescents towards health in the relation to addictive drugs use. Alcohol, tobacco and other drugs use among adolescent is described in the theoretical part. There are also mentioned possibilities and methods of drug abuse prevention. The practical part is dedicated to research which was carried out on adolescent at the selected grammar schools in Prostejov . The purpose of this research was to find out how much adolescents know about addictive drugs and their effects, what is the source of information in this area and whether they observe drug occurence in their neighbourhood. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D25358
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Domníváte se, že z této práce lze vyvodit závěry, že kdo pravidelně kouří současně pravidelně konzumuje alkohol a užívá další drogy? 2. Pokud uvádíte pojem adolescence, které věkové rozmezí tím myslíte? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account