Uplatňování dopravní politiky ve vztahu ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drahotský, Ivo
dc.contributor.author Kozlovský, Jiří
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:48:51Z
dc.date.available 2011-07-11T17:48:51Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38968
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou bezpečnosti systému silniční dopravy. Hodnotí dopravní politiku EU a přijatou legislativu, analyzuje vývoj bezpečnosti silniční dopravy a specifikuje faktory s ní související. Obsahem poslední kapitoly jsou konkrétní návrhy opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti silničního dopravního systému. cze
dc.format 97 s.
dc.format.extent 3577006 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject silniční doprava cze
dc.subject nehodovost cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject dopravní politika cze
dc.subject statistiky cze
dc.subject road transport eng
dc.subject accident rate eng
dc.subject road safety eng
dc.subject road policy eng
dc.subject statistics eng
dc.title Uplatňování dopravní politiky ve vztahu ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu cze
dc.title.alternative Application of the transport policy in relation to improving road safety eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hartman, Jaroslav
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The master thesis deals with the safety of road/traffic system. It evaluates the EU's transport policy and adopted legislation, and analyzes the development and factors and technical aspects which are connected with road safety. The last chapter contains the specific proposals for measures aiming to the improvement of road safety system. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D24116
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account