Nevědomá religiozita

Show simple item record

dc.contributor.advisor Harbich, Martin cze
dc.contributor.author Holušová, Tereza
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:34:27Z
dc.date.available 2011-07-11T17:34:27Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38937
dc.description.abstract Práce se pokouší reflektovat ne příliš jasné aspekty fenoménu nevědomé religiozity, respektive religiozity vytěsněné do nevědomých regionů psychického organismu člověka. Na základě vybraných autorů z oblasti psychologie, sociologie náboženství a biologie, poukazuje na základní východiska uvedené tematiky, která je stěžejně zaměřena na roli nevědomí a proces vytěsnění spolu s ranou dětskou zkušeností s otcem a matkou, která má stěžejní vliv na pozdější vyspělost a možný typ religiozity. V rámci této problematiky bude představen psychoanalytický výzkum Any-Marie Rizzuto, zabývající se vznikem prvotních dětských představ o bohu. Tento výzkum bude srovnán s křesťansky angažovaným výzkumem teologa Frielingsdorfa. Dalším důležitým tématem je otevření problematiky fenoménu neviditelného náboženství, které je úzce spojeno se současnou kulturou "informačních toků" a nových "kybernetických prostorů". V tomto tématu jsou také zohledněna možná nebezpečí snadné manipulovatelnosti nábožensky "nezralých" jedinců, vyvolávající hypotetickou možnost pozitivní "ochranné funkce" již etablovaných náboženských institucí před útoky tržní nabídky pseudoreligiózních vlivů. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 787639 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject nevědomá religiozita cze
dc.subject nevědomí cze
dc.subject neviditelné náboženství cze
dc.subject pseudoreligiózní fenomény cze
dc.subject Rizzuto, Ana-Maria cze
dc.subject kybernetické prostory cze
dc.subject náboženství cze
dc.subject unconscious religiosity eng
dc.subject unconscious eng
dc.subject invisible religion eng
dc.subject pseudo-religious phenomenon eng
dc.subject cyberspaces eng
dc.title Nevědomá religiozita cze
dc.title.alternative Unconscious religiosity eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Lisý, Štěpán cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The thesis incorporates aspects of unconscious religiosity as well as the aspects of religiosity repressed into the unconscious. Based on the work by authors from the fields of psychology, sociology, religion and biology, the thesis introduces basic themes related to the role of the unconscious, the process of repression as well as the early childhood experience. The relationship between parents and child, in particular, is considered of utmost importance with respect to formation of religious attitudes during adulthood. Moreover, the thesis introduces Ana-Maria Rizzzuto's psychoanalytical research focused on early images of God. Rizzuto's work will be compared to the work of Christian theologist, Frielingsdorf. Along with the introduction of Rizzuto's and Frielingdorf's research, the thesis discusses the issue of "invisible religion", which is tightly related to modern cultural trends such as "information streaming" and "cyberspace". Within this framework, the thesis discusses the potential dangers associated with the manipulation of religiously "immature" individuals, including the "protective role" of well-established religious institutions against the pseudo-religious influences enabled by a free-market society. eng
dc.description.department Katedra religionistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D24715
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account