Analýza systému podpory malých a středních podniků v pardubickém regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stejskal, Jan cze
dc.contributor.author Kafková, Šárka
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:27:20Z
dc.date.available 2011-07-11T17:27:20Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38916
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu systému poskytované podpory malým a středním podnikům ve vybraném regionu. V první části jsou vysvětleny základní pojmy, historie podnikání, charakteristika samotného MSP aj. Další část zmiňuje legislativní rámec, který celou problematiku upravuje a jednotlivé formy podpory a programů. Závěrečná třetí část analyzuje systém podpory v pardubickém regionu. Vymezuje instituce poskytující tyto dotace, dané formy a výše podpor. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 2485614 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject národní hospodářství cze
dc.subject soukromý sektor cze
dc.subject podnikání cze
dc.subject podniky cze
dc.subject systém podpory cze
dc.subject dotace cze
dc.subject granty cze
dc.subject national economy eng
dc.subject private sector eng
dc.subject business eng
dc.subject enterprises eng
dc.subject support system eng
dc.subject subsidy eng
dc.subject grant eng
dc.title Analýza systému podpory malých a středních podniků v pardubickém regionu cze
dc.title.alternative The analysis of the support system for small and medium-sized enterprises in Pardubice region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis analyses the system provided support to small and medium enterprises in the selected region. The first part determines the basic concepts, business history, the characteristics of the small and medium-sized enterprises, etc. Other section refers to the legislative framework that regulates the issue and the particular forms of support and programs. The final third part of the analyses the system provided support in the Pardubice region. It defines the institutions providing these forms of grants and supports. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24667
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka odpovídala na tyto otázky: 1) Uveďte výčet dalších (mimo BP uvedených) organizací a institucí, které na místní úrovni poskytují nebo mohou poskytovat podporu MSP v pardubickém regionu. 2) Z analýz vyplývá, že st. město Pardubice neposkytuje téměř žádné formy podpory MSP. Uveďte tedy, které konkrétní formy podpory by mohlo město poskytovat (jak finanční, tak nefinanční). cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account